Tillbehör: För att kunna ställa vippen i 3 olika höjder, används vid träning. OBS! EJ VID TÄVLING!

Vikt: 2,1 kg Pris: 1475 kr

Vippbräda:
Ram i aluminium, 1 aluminiumplåt.
Vikt: 17 kg
Pris: 7980 kr

OBS ! Gungan är så lätt att man måste placera sandsäckar under den före användning, se bilden ovan.

Sm@rt-99®